Archive for October, 2014

Klimat

Wednesday, October 1st, 2014

Klimatdebatten har börjat svänga en del nu. Den kritik som förut fanns mot överdrifterna i klimatdebatten har börjat få komma till tals nu. Tidigare så tystades de ned. Men i samband med avslöjandena om fusk i rapporterna om klimatet har de rösterna börjat höras allt mer.  Även om de felaktiga rapporterna kanske utgör en mindre del av hela arbetet så är det befriande att det kommer en debatt omkring den allenarådande sanningen som har gällt fram tills nu. Och vi vet fortfarande inte riktigt vad som gäller när det handlar om klimatet.