Archive for the ‘Kontroll’ Category

Moln

Tuesday, October 23rd, 2018

Molntjänsternas popularitet har ökat markant de senaste åren trots att entusiasmen begränsats en del på grund av att många varken kan eller vill investera i den fysiska apparatur eller infrastruktur som behövs för att säkerhetsställa prestanda, kapacitet och inte minst datasäkerhet. CloudOps , kort för CloudOperations, löser den biten genom att kundanpassa behovet av molntjänster och stå för driften av desamma och erbjuder optimerade betalningslösningar helt efter hur mycket resurser som behövs. Tanken är att erbjuda ett skräddarsytt paket av expertis till ett så kostnadseffektivt och lågt pris som möjligt samtidigt som resurserna maximeras.

Intressant

Saturday, May 13th, 2017

Först en stor tillströmning av asylsökanden, så inför man id-kontroller för att minska ned strömmen av folk. Och det fungerar kommer färre vilket var meningen. Och då tycker man att eftersom det kommer så få kan man ta bort kontrollerna. Och då börjar det komma fler, så då funderar man på att införa de igen. Konsekvenstänkandet hos regeringen verkar saknas helt.