Archive for the ‘Arbete’ Category

Mässa

Tuesday, March 10th, 2020

Stockholmsmässan även kallad Älvsjömässan för sitt läge, är Sveriges och även Nordens största mässanläggning med över 114 000 kvadratmeter utställningsyta. Eventen avlöser varandra och därmed också olika arrangörer och utställare med en karavan av portabla scener och vagnar med konferensbord Stockholm över. Och efter dem kommer publiken, man räknar med att över en miljon människor besöker mässan årligen och tillsammans med utställare och arrangörer bidrar med tre till fyra miljarder kronor till näringslivet i Stockholmsregionen. Förutom mässverksamheten så räknas Stockholmsmässan även som en av Europas största kongressanläggningar och Europas största kongress, ESC – The European Society of Cardiology Congress har varit på plats fyra gånger. Ovanpå detta så har många populära TV-evenemang spelats in där såsom exempelvis melodifestivalen vid ett par tillfällen och TV-priset Kristallen har delats ut samt den populära serien Idol spelats in på platsen. Mässan har även varit värd för ett flertal faddergalor och andra företagsevent och även fester.