Archive for the ‘Helger’ Category

Regn

Friday, June 22nd, 2012

och en viss kyla i delar av landet har dämpat en del av det värsta firandet av midsommar. Den där delen som inte brukar vara alltför roligt.  Den med bråk och fylla, vilket förvisso händer alla fall. Men lite mindre när det är dåligt väder. Så alltid något för ordningsmakten att trösta sig med.