Archive for the ‘Data’ Category

Tjänster

Tuesday, December 20th, 2011

Det finns olika slags molntjänster och egentligen kan varje företag skräddarsy sin egen lösning för hur mycket som ska skötas från en exchange server och hur mycket som ska finnas lokalt på det egna företaget. Här är 3 vanliga modeller för molntjänster:

Mjukvara som molntjänst
Man kan helt enkelt använda sig av mjukvara som molntjänst. Detta betyder att man kommer åt det program man vill använda via Internet. Det här kan vara att man använder sig av ett mailprogram online eller att man kanske skapar grafiskt material direkt online. Fördelarna med den här typen av molntjänster är att de brukar vara gratis eller tillgängliga via en mindre medlemsavgift. Liksom med alla lösningar för exchange server tjänster så innebär detta även att man kommer åt sin mjukvara från vilken dator som helst och att man med lätthet kan sammarbeta med andra online.

Plattform som molntjänst
Då man använder molntjänster för plattformer så innebär det att man kan utveckla sina egna program eller plattformer online. Dessa kan användas i olika syften och fördelen är att de är snabba att sätta ihop för att sedan bli tillgängliga för alla som behöver komma åt informationen, planeringen eller vad plattformen nu ska användas till. En plattform kan utformas internt för ett företag eller göras öppen för vem som helst att vara med. Nackdelen med den här typen av molntjänster är att man inte kan utforma dem hursomhelst. Man måste följa den kod som tjänsten ger för att bygga plattformen och detta gör att man inte kan flytta sin plattform från en molntjänst till en annan.

Infrastruktur för ett företag
Den här typen av molntjänst gör det möjligt för ett företag att lägga all sin infrastruktur på en extrern exchange server som man alltid kan komma åt via nätet. Man kan helt enkelt flytta de