Archive for the ‘Umgänge’ Category

Vilken sorts

Wednesday, September 24th, 2014

kläder vill kvinnorna ha på sig vid sexuellt umgänge kan man fråga sig. Tydligen vill en stor del kvinnor ha kläder på sig under sexakten, men det framgår inte riktigt vilken sorts kläder det gäller. Om det är trosor bådar det inte gott, men om det är en scarf eller något sådant så är det väl inte hela världen. Eller så kanske man kan välja från något av det här.