Hen

Hen ett litet ord som väcker en hel del reaktioner. Lite beroende då det faktiskt kan användas i lite olika syfte. Benämna en transperson, oklart vilket kön ett resonemang handlar om, eller någon form av markering.  Man kan ha synpunkter på ordet, framför allt när det används när könet på personen är känd och det dessutom ger ytterligare information som kan vara könsbunden. Oavsett vilket så lär framtiden utvisa om ordet kommer få en bredare acceptans.

Comments are closed.