Archive for May, 2017

Intressant

Saturday, May 13th, 2017

Först en stor tillströmning av asylsökanden, så inför man id-kontroller för att minska ned strömmen av folk. Och det fungerar kommer färre vilket var meningen. Och då tycker man att eftersom det kommer så få kan man ta bort kontrollerna. Och då börjar det komma fler, så då funderar man på att införa de igen. Konsekvenstänkandet hos regeringen verkar saknas helt.