Archive for September, 2015

PMS

Sunday, September 20th, 2015

PMS som är premenstruellt syndrom är något som drabbar många kvinnor. En del kvinnor drabbas av så svåra symptom att de påminner om depression och dessa kvinnor upplever ofta självmordstankar. En del känner så starkt av det att de vill exempelvis skilja sig från sin man, varje månad. Många söker aldrig hjälp för sina besvär och det är även många som inte ser sambandet med hur de känner och sin menstruationscykel. De som söker hjälp, vänder sig lika ofta till en psykolog som till en gynekolog. Det finns fall, där personer fått diagnos på till exempel bipolär sjukdom, vars symptom gick över när de fått behandling mot PMS