Archive for July, 2014

Svets

Monday, July 28th, 2014

på svets. Det här med svetsning betraktas av en del som något som tillhör det förgångna när det gäller industri. Men ingenting kan vara mer felaktigt. Industri och dess produktion eller tjänster om man se vill är i allra högsta grad levande.  En på ytan simpel teknik det här med svetsning. Foga samman två ytor av olika eller för den delen samma material med varandra. Och det på lite olika sätt.  Mycket av det man inte tänker på kan svetsats ihop. Plastfickor till exempel eller båtar.