Archive for June, 2013

Inramning

Sunday, June 16th, 2013

Ramma in bilder eller målningar och det man normalt kanske förknippar med inramning. I ett mer abstrakt perspektiv kan man prata om att även andra saker ramas in. Som en utställning med olika aktiviteter. Eller varför inte en fest?
Någonstans här mellan kan man säga att ett staket är. Det inramar en trädgård eller en villa. Även om man kanske inte tänker på ett plank som en form av inramning.