Archive for November, 2010

Tid

Friday, November 19th, 2010

Klockor i form av tidmätare är en av våra äldsta uppfinningar. Arkeologiska fynd har visat på tidmätare i form av solur som varit mer än 5 000 år gamla. Redan år 3 000 f.Kr visste människorna hur de skulle mäta tid genom att tillverka klockor där en pelare skuggades av solen, denna skugga flyttade på sig i takt med att solen rörde sig över himlen. På så sätt kunde de räkna ut vilken tid på dygnet det var.

Klockor i den form vi känner till idag har en liten annan mekanik, men fyller ändå samma funktion. Hur länge mekaniska klockor har funnits vet vi inte i dagsläget, bara att de funnits avsevärt mycket längre än vad skriftliga källor kan återberätta.

Armbandsur som vi använder idag är mycket populära av flera anledningar. Idag har var och varannan människa minst en mobiltelefon och dessa är försedda med klockor. Av den anledningen används inte armbandsur endast som klockor, utan även som vackra accessoarer.

Inte överraskande

Sunday, November 7th, 2010

Övervakningen av svenska medborgare från USAs sida är inte speciellt överraskande utan snarare väntat.  USA och Sverige har ju sedan länge haft ett intimt samarbete mellan varandra ända sedan 50-talet. Det man kan fundera lite på är varför inte SÄPO skötte den här övervakningen åt USA.  Eller det kanske är så enkelt att amerikanska myndigheter inte litar på att SÄPO kunde klara av arbetet tillräckligt bra. Så de tog det säkre före det osäkra och gjorde arbetet själva.