Archive for October, 2010

Kondom

Monday, October 25th, 2010

och knark verkar vara en kombination som passar ihop då och då. Brukligt är ibland att svälja kondomer med knark för att på så sätt smuggla dem mellan länder. Det som är den stora frågan är hur tusan de klarar av att svälja dem. För oss andra dödlig som har problem att svälja en enkelt liten tablett verkar det fullkomligt omöjligt att kunna få ned en fullstoppad kondom i svalget.