Archive for March 3rd, 2010

Debatten om RUT

Wednesday, March 3rd, 2010

har tagit fart. Dvs det som också brukar kallas för pigavdraget. De rödgröna vill avskaffa avdraget om de kommer till makten.  Ett beslut som inte verkar alltför populärt bland folk i allmänhet. Man kan ha lite åsikter om det, men det har skapat arbetstillfällen samt gjort en del svartarbeten vita. Men nu verkar det vara en ren principfråga att avskaffa det.Det passar sig inte att andra skall städa hemma hos folk.